Refund and Returns Policy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i tym samym akceptuję fakt, że nie przysługuje mi prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta.